hoe werkt het klacht en tuchtrecht nu eigenlijk?

bij een klacht kunt u vooraleerst proberen u klacht bespreekbaar te maken met u behandeld cranio sacraal therapeut. Mocht dit voor u onverhoopt niet het gewenste resultaat geven , dan kunt u de klachtenfunctionaris van de NCSV raadplegen. De klachtenfunctionaris hoort uw klacht aan en kan u waar nodig adviseren. Mocht het noodzakelijk zijn dan kan de klachtenfunctionaris u ook in contact brengen met een door het ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie.